Falowniki – montaż i podłączenia – zasady bezpieczeństwa

Siemens V20

Falownik Siemens Sinamics V20

Nieprawidłowa instalacja falownika niesie ze sobą nie tylko ryzyko porażenie prądem elektrycznym, ale również ryzyko obrażeń ciała, zniszczenia materiału czy sprzętu w skutek nieprawidłowego zaprogramowania falownika współpracującego z napędzaną maszyną.

Dlatego tak ważnym jest, by zadbać o to, by falowniki były montowane, podłączane i programowane jedynie przez wykwalifikowany personel, który jest gruntownie zaznajomiony z zawartymi w instrukcji obsługi każdego z nich wskazówkami dotyczącymi bezpieczeństwa i prawidłowego sposobu montażu instalacji.

Poniżej przedstawię kilka najważniejszych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie instalacji z falownikiem:

  • Kondensatory obwodu prądu stałego, pozostają naładowane jeszcze przez 5 – 15 minut po odłączeniu zasilania i ich dotknięcie w tym czasie może prowadzić do śmiertelnego porażenie. Po upływie tego czasu należy sprawdzić za pomocą woltomierza, czy kondensatory rozładowały się prawidłowo, jeżeli nie należ zwrócić się po pomoc do serwisu.
  • W przewodzie uziemiającym podłączonym do falownika, płyną prądy upływowe, o wartości zależnej od modelu urządzenia. W związku z tym wymagane jest stałe połączenie uziemiające, wykonane zgodnie z obowiązującymi normami.
  • Do ochrony przekształtników należy stosować zabezpieczenia bezpiecznikowe. Zaś gdy to jest wymagane – zabezpieczenie różnicowo-prądowe typu B.
  • Należy pamiętać, o tym co wspominałem już wcześniej, że falownik steruje pracą urządzeń potencjalnie niebezpiecznych, z ruchomymi częściami mechanicznymi, w związku z czym nieprawidłowe ustawienie niektórych parametrów, jak np. autostart po zaniku zasilania może nieść ze sobą olbrzymie ryzyko. W celu jego zmniejszenia należy stosować niezależne wyłączniki krańcowe, czy blokady mechaniczne.
  • Falownik powinien być zamontowany na metalowej płycie montażowej (dobrze przewodzącej, nie lakierowanej) w szafie sterowniczej i chroniony przed dostępem osób niepowołanych.
  • Zabronione jest rozłączanie obwodu siłowego silnika w czasie pracy falownika, rozłączenie zasilanie może odbyć się jedynie po stronie sieci zasilającej falownik.
  • Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy dobór i montaż rezystora hamowania (jeśli taki jest wymagany w aplikacji). Dobór zbyt małego rezystora, może zakończyć się wybuchem pożaru lub stratami rzeczowymi czy osobowymi.

Powyższe zalecenia mają jedynie ogólny charakter informacyjny, przed instalacją falownika należy bezwzględnie zapoznać się z dołączoną do niego instrukcją obsługi.

Reklamy
%d blogerów lubi to: