Obsługa Klawiatury Falowników LG H100

W dzisiejszym artykule zaprezentujemy nazwy oraz funkcje klawiszy dostępnych na panelu operatorskim falowników LG serii H100.

Przycisk MODE

Przycisk używany do przełączania pomiędzy trybami falownika.

Przycisk PROG / Ent

Wybór, zatwierdzanie zmian oraz zapis parametrów.

Przyciski Up / Down oraz Left / Right

Przyciski strzałek góra / dół oraz prawo / lewo wykorzystywane są do przełączania pomiędzy grupami parametrów, a także do przesuwania kursowa w trakcie edycji wartości parametru.

Przycisk MULTI

Realizacja funkcji specjalnych – jak na przykład rejestracja kodów użytkownika.

Przycisk ESC

Przycisk ESC realizuje kilka funkcji m.in.:

 • Anuluje edycję parametru,
 • Wciśnięty przed potwierdzeniem zmiany poprzez PROG / Ent przywraca wartość parametru sprzed edycji,
 • Wciśnięty podczas edycji kodu w dowolnej z grup wyświetli pierwszy kod w danej grupie,
 • Wciśnięty podczas poruszania pomiędzy grupami / trybami spowoduje wyświetlenie trybu monitora,

Przycisk HAND

Zmienia tryb operacji HAND pomiędzy trybem lokalnym a ręcznym.

Przycisk OFF

Powoduje przejście przemiennika w tryb zatrzymania / oczekiwania lub służy do resetu awarii falownika.

Przycisk AUTO

Zmienia tryb pracy na zdalny (AUTO).

Reklamy

Tryb Oszczędzania Energii w Falownikach LG H100

W falowniki LG serii H100 wbudowano wiele funkcji przydatnych w najróżniejszych aplikacjach. Jedną z nich jest funkcja (tryb) oszczędzania energii, którą postaramy się opisać w tym artykule.

Praca Ręczna w Trybie Oszczędzania Energii

W przypadku gdy prąd wyjściowy przemiennika częstotliwości jest mniejszy od wartości prądu ustawionego za pomocą parametru BAS-14 (Noload Curr), to napięcie wyjściowe musi zostać zmniejszone do poziomu ustawionego w ADV-51 (Energy Save).

Przed rozpoczęciem pracy w trybie Energy Save napięcie stanie się wartością podstawową dla wartości procentowej. W trybie tym podczas przyśpieszania i hamowania ręczna praca nie będzie realizowana.

Parametry Konfiguracyjne:

 • Parametr ADV-50 – Funkcja: Praca z oszczędzaniem energii – Zakres ustawień: 0 (None), 1 (Manual), 2 (Auto),
 • Parametr ADV-51 – Funkcja: Poziom oszczędności energii – Zakres ustawień: 0-30%,

Praca Automatyczna w Trybie Oszczędzania Energii

Podczas pracy z automatycznym trybem oszczędzania energii falownik w oparciu o znamionowy prąd silnika oraz wartość napięcia wyjściowego wyszukuje optymalny ze względu na oszczędność energii punkt pracy przez czas określony w parametrze ADV-52.

Praca z oszczędzaniem energii jest efektywna wówczas gdy silnik pracuje z obciążeniem nominalnym (działa kiedy poziom obciążenia jest większy niż 80% znamionowego prądu silnika).

Parametry Konfiguracyjne:

 • Parametr ADV-50 – Funkcja: Praca z oszczędzaniem energii – Zakres ustawień: 0 (None), 1 (Manual), 2 (Auto),
 • Parametr ADV-52 – Funkcja: Czas wyszukiwania punktu oszczędzania energii – Zakres ustawień: 0-100 sekund,

 

Dławiki

Dławiki najczęściej zbudowane są z cewki indukcyjnej z rdzeniem magnetycznym, niekiedy zdarzają się również wersje bez rdzenia magnetycznego (powietrzne). Do zadań dławików należy ograniczanie nagłych zmian natężenie prądu płynącego w obwodzie oraz ograniczenie prądu przemiennego bez strat mocy.

Zastosowania Dławików

Dławiki wykorzystuje się jako element filtrów przeciwzakłóceniowych LC, element magazynujący energię i pozwalający zachować stały przepływ prądu przy przełączaniu pomiędzy obwodem zasilającym i zasilanym oraz jako statecznik w układach świetlówek i lamp wyładowczych.

Dławiki i Falowniki

Głównym zastosowaniem dławików są jednak elektryczne układy napędowe, w których zastosowano falowniki. W takich układach dławiki mogą być stosowane zarówno przed przemiennikiem częstotliwości, gdzie ograniczają propagację zakłóceń i przepięć komutacyjnych w sieci oraz za falownikiem, gdzie pozwalają na ograniczenie szybkości narastania napięcia i kompensują pojemność kabla, dzięki czemu zmniejszają zagrożenie uszkodzenia izolacji kabli i zasilanych maszyn.

Dział nauki – Inżynieria Elektryczna

Inżynieria elektryczna, czyli ten dział nauki, który zwykle określamy po prostu mianem elektryki, to nauka, która zajmuje się poznawaniem, konstruowaniem oraz zastosowaniami różnego rodzaju elementów sieci elektrycznych. Jej obszar zainteresowań jest bardzo szeroki, ponieważ zajmuje się także badaniem właściwości różnych materiałów, które w konstrukcji sieci elektrycznych mogą znajdować zastosowanie.

 

Obszary zainteresowania inżynierii elektrycznej

Podstawowy podział obszaru zainteresowania inżynierii elektrycznej obejmuje elektrotechnikę z aparatami i maszynami elektrycznymi. W tym dziale znajdują się takie urządzenia jak łączniki, kondensatory, transformatory, silniki elektryczne. Drugi duży dział inżynierii elektrycznej to elektroenergetyka, zajmująca się między innymi przekładnikami, odgromnikami, elektrowniami, generatorami czy wyłącznikami mocy. Kolejny to dość wąski dział, ale jego osiągnięcia są szeroko stosowane- energoelektronika. Idąc dalej mamy automatykę przemysłową, zajmującą się, najogólniej rzecz ujmując, systemami i elementami automatyki. Choć podział wydaje się dosyć ogólny, jego odkrycia mają gigantyczne znaczenie dla rozwoju całego świata. Poza tym inżynieria elektryczna zajmuje się również elektrochemią, elektrotermią oraz metrologią elektryczną.

 

Wpływ inżynierii elektrycznej na nasze żyicie

Część działów inżynierii elektrycznej od razu utożsamiamy z elektryką jako zawodem praktycznym, o innych zapominamy. Prawda jest jednak taka, że wszystkie gałęzie elektryki jako nauki są wykorzystywane praktycznie każdego dnia przez wszystkich z nas. Wiele z nich znalazło zastosowanie także poza macierzystym obszarem, czego doskonałym przykładem są różnego rodzaju czujniki opracowane przez automatykę przemysłową, a dziś stosowane wszędzie- fotokomórki, bramy przesuwane, automatyczne wyłączniki, wszystko to bierze się właśnie z automatyki przemysłowej.

Inżynieria elektryczna zajmuje się wieloma aspektami zastosowania prądu w praktyce. O niektórych odkryciach nigdy większość z nas nie słyszała, jak na przykład o autotransformatorach. Każdy z nas ma jednak w swoim otoczeniu urządzenia, które podobne elementy zawierają i bez których nie mogłyby prawidłowo działać. Stąd więc uważam, że należy wreszcie rozszerzyć świadomość na temat tego, co nazywamy zgrubnie elektryką- nazwa nazwą, ale jest to jedna z tych nauk, która najsilniej zmieniała i zmienia nasze życie.

Zalecenia montażowe przetwornic częstotliwości

Prawidłowy montaż przetwornic częstotliwości na przykładzie Mitsubishi FR-D700.

Instrukcja montażu

W celu zamontowania falownika do podłoża, należy zdjąć przednią pokrywę oraz pokrywę okablowania, następnie w przeznaczone do tego otwory wkręcić śruby mocujące.

Zalecenia montażowe

W przypadku montażu kilku falowników w jednej szafie sterującej należy montować je równolegle z zachowaniem odstępów między nimi. Przetwornice należy montować pionowo.

Temperatura otoczenia i wilgotność

 • Temperatura otoczenia powinna zawierać się w przedziale od -10 do +50 stopni Celsjusza,
 • Wilgotność względna: maksymalnie 90%,

Odstępy montażowe

 • Odstępy z góry i dołu: co najmniej 10 cm,
 • Odstępy z boków: co najmniej  1 cm,
 • W przypadku pracy falownika w temperaturze otoczenia poniżej 40 st. Celsjusza urządzenia te mogą być montowane bezpośrednio obok siebie,
 • W przypadku pracy w temperaturze przekraczającej 40 st. C odstęp powinien wynosić co najmniej 1 cm,
 • Dla falowników FR-D740-120SC i większych odstępy powinny wynosić co najmniej 5 cm,

Oznakowanie Falowników Mitsubishi serii FR-D700

W dzisiejszy artykule omówimy sposób oznakowania falowników Mitsubishi serii FR-D700. Przyjrzymy się między innymi informacjom zawartym w nazwie falownika, na jego tabliczce czołowej oraz tabliczce znamionowej.

Symbol falownika

W symbolu falownika producent zawarł następujące informacje:

 • Klasę napięciową: 1x200V lub 3x400V,
 • Typ: od 008 do 160,
 • Dane techniczne zacisków obwodu sterującego,
Symbol falownika - Omówienie

Symbol falownika – Omówienie

Tabliczka czołowa

Na tabliczce czołowej zostały zawarte następujące informacje:

 • Model przetwornicy,
 • Numer fabryczny,
Przykład tabliczki czołowej falowników Mitsubishi

Przykład tabliczki czołowej falowników Mitsubishi

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa falowników Mitsubishi zawiera między innymi takie informacje jak:

 • Model przetwornicy,
 • Parametry zasilana,
 • Parametry wyjściowe,
 • Numer seryjny,
Przykład tabliczki znamionowej falowników Mitsubishi

Przykład tabliczki znamionowej falowników Mitsubishi

Bezpieczniki i Kable Zasilające Falowniki ABB ACS150 – Dobór

W tym artykule zajmiemy się problemem doboru kabli zasilających oraz bezpieczników do falowników ABB serii ACS150. Poniżej przedstawiamy listę dostępnych falowników wraz z dedykowanymi dla nich przekrojami przewodów zasilających, silnikowych, rezystora hamowania oraz zalecanymi bezpiecznikami.

Falowniki ABB ACS150 Zasilane 1-fazowo (1x230V)

 • Falownik ACS150-01E-02A4-2
  • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
  • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
  • Zalecany bezpiecznik: 10A gG,
 • Falownik ACS150-01E-04A7-2
  • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
  • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
  • Zalecany bezpiecznik: 16A gG,
 • Falownik ACS150-01E-06A7-2
  • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
  • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
  • Zalecany bezpiecznik: 20A gG,
 • Falownik ACS150-01E-07A5-2
  • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
  • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
  • Zalecany bezpiecznik: 25A gG,
 • Falownik ACS150-01E-09A8-2
  • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 6mm2,
  • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 6mm2,
  • Zalecany bezpiecznik: 35A gG,

Falowniki ABB ACS150 Zasilane 3-fazowo (3x400V)

  • Falownik ACS150-03E-01A2-4
   • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
   • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
   • Zalecany bezpiecznik: 10A gG,
  • Falownik ACS150-03E-01A9-4
   • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
   • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
   • Zalecany bezpiecznik: 10A gG,
  • Falownik ACS150-03E-02A4-4
   • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
   • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
   • Zalecany bezpiecznik: 10A gG,
  • Falownik ACS150-03E-03A3-4
   • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
   • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
   • Zalecany bezpiecznik: 10A gG,
  • Falownik ACS150-03E-04A1-4
   • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
   • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
   • Zalecany bezpiecznik: 16A gG,
  • Falownik ACS150-03E-05A6-4
   • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
   • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
   • Zalecany bezpiecznik: 16A gG,
  • Falownik ACS150-03E-07A3-4
   • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
   • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
   • Zalecany bezpiecznik: 16A gG,
  • Falownik ACS150-03E-08A8-4
   • Przekrój kabli zasilających / silnikowych: 2,5mm2,
   • Przekrój przewodów rezystora hamowania: 2,5mm2,
   • Zalecany bezpiecznik: 16A gG,

Falownik ABB ACS150 - dobór bezpieczników

Falowniki LG serii IG5A – domyślna konfiguracja wejść cyfrowych

W poniższym artykule przedstawimy, w jaki sposób domyślnie zostały skonfigurowane wejścia cyfrowe falowników LG serii iG5A.

Domyślna konfiguracja wejść cyfrowych

Przemienniki częstotliwości LG iG5A zostały wyposażone, aż w 8 programowalnych wejść cyfrowych które fabrycznie ustawiono w następujący sposób:

 • Wejście cyfrowe P1 – praca do przodu – FX,
 • Wejście cyfrowe P2 – praca do tyłu – RX,
 • Wejście cyfrowe P3 – wyłączenie awaryjne – BX,
 • Wejście cyfrowe P4 – prędkość JOG,
 • Wejście cyfrowe P5 – sygnał wyłączenie – RST,
 • Wejście cyfrowe P6 – prędkość stała – niska,
 • Wejście cyfrowe P7 – prędkość stała – średnia,
 • Wejście cyfrowe P8 – prędkość stała – wysoka,

Pozostałe dostępne funkcje wejść cyfrowych

Funkcje realizowane przez powyższe wejścia cyfrowe mogą zostać również ustawione na:

 • Blokadę pracy,
 • Resetowanie błędu,
 • Przyśpieszanie / zwalnianie krokowe niskie,
 • Przyśpieszanie / zwalnianie krokowe średnie,
 • Przyśpieszanie / zwalnianie krokowe wysokie,
 • Hamowanie prądem stałym,
 • Wybór drugiego silnika,
 • Zwiększanie / zmniejszanie częstotliwości – motopotencjometr,
 • Podtrzymanie sygnału startu,
 • Zewnętrzne wyłączenie awaryjne EXT A – styk NO,
 • Zewnętrze wyłączenie awaryjne EXT B – styk NC,
 • Zmiana pomiędzy sterowaniem PID a U/f,
 • Napęd główny,
 • Trzymanie analogowe,
 • Zatrzymanie przyśpieszania / hamowania,
Schemat wejść / wyjść w falownikach LG iG5av

Schemat wejść / wyjść w falownikach LG iG5a

Seria Softstartów Uniwersalnego Zastosowania – RSGD Firmy Carlo Gavazzi

W ofercie firmy Carlo Gavazzi znajdziemy między innymi softstarty serii RSGD – są to urządzenia uniwersalne, do zastosowania w większości typowych aplikacji – dostępny zakres mocy: od 3 d0 75kW.

Do zalet serii RSGD należy wysoka ilość startów na godzinę wynosząca 20 lub 10 startów (w zależności od modleu), prosty interfejs użytkownika, zaimplementowany algorytm uczenia maszynowego, kontrola zaniku fazy, by-pass oraz wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe.

Softstarty RSGD można nabyć w trzech wariantach:

Prąd wyjściowy do 32A

 • Wymiary: 125 x 45 x 105 mm,
 • Napięcie znamionowe: RSGD40: 220-400VAC / RSWT60: 220-600VAC,
 • Prąd znamionowy: 12 / 16 / 25 / 32 AAC,
 • Zakres mocy dla napięcia 240VAC: 3 – 9kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 415VAC: 5,5 – 15kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 480VAC: 5,5 – 18,5kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 600VAC: 9 – 22kW,
 • Ilość startów na godzinę: 20 / 20 / 20 / 10,
 • Kontrola faz: TAK,
 • Wbudowany by-pass: TAK,
 • Wyjścia przekaźnikowe: 2 szt.,
 • Wejście PTC: Brak,

 

Prąd wyjściowy od 37 do 45A

 • Wymiary: 125 x 45 x 105 mm,
 • Napięcie znamionowe: RSGD40: 220-400VAC / RSWT60: 220-600VAC,
 • Prąd znamionowy: 37 / 45 AAC,
 • Zakres mocy dla napięcia 240VAC: 9 – 11kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 415VAC: 18,5 – 22kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 480VAC: 22kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 600VAC: 30 – 37kW,
 • Ilość startów na godzinę: 10 / 10,
 • Kontrola faz: TAK,
 • Wbudowany by-pass: TAK,
 • Wyjścia przekaźnikowe: 2 szt.,
 • Wejście PTC: Brak,

 

Prąd wyjściowy od 55 do 100A

 • Wymiary: 180 x 75 x 221 mm,
 • Napięcie znamionowe: RSGD40: 220-400VAC / RSWT60: 220-600VAC,
 • Prąd znamionowy: 55 / 70 / 85 / 100 AAC,
 • Zakres mocy dla napięcia 240VAC: 15 – 30kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 415VAC: 30 – 45kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 480VAC: 30 – 55kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 600VAC: 45 – 75kW,
 • Ilość startów na godzinę: 10 / 10 / 10 / 10,
 • Kontrola faz: TAK,
 • Wbudowany by-pass: TAK,
 • Wyjścia przekaźnikowe: 3 szt.,
 • Wejście PTC: Tak,
Softstarty Carlo Gavazzi serii RSGD

Softstarty Carlo Gavazzi serii RSGD

Seria Softstartów RSWT Firmy Carlo Gavazzi do Pomp

W ofercie firmy Carlo Gavazzi znajdziemy między innymi softstarty dedykowane do zastosowania w aplikacjach pompowych – są to urządzenia serii RSWT, które dostępne są w zakresie mocy od 3 do 75kW.

Do zalet serii RSWT należy wysoka ilość startów na godzinę wynosząca 20, prosty interfejs użytkownika, zaimplementowany algorytm uczenia maszynowego, kontrola zaniku fazy, by-pass oraz wbudowane zabezpieczenia przeciążeniowe.

Softstarty RSWT można nabyć w trzech wariantach obudowy:

Obudowa o szerokości 45mm

 • SoftStart Carlo Gavazzi RSWT 45mm

  SoftStart Carlo Gavazzi RSWT 45mm

  Wymiary: 150 x 45 x 105 mm,

 • Napięcie znamionowe: RSWT40: 220-400VAC / RSWT60: 220-600VAC,
 • Prąd znamionowy: 12 / 16 / 25 AAC,
 • Zakres mocy dla napięcia 240VAC: 3 – 5,5kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 415VAC: 5,5 – 11kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 480VAC: 5,5 – 11kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 600VAC: 9 – 20kW,
 • Ilość startów na godzinę: 20,
 • Kontrola faz: TAK,
 • Wbudowany by-pass: TAK,
 • Wyjścia przekaźnikowe: 2 szt.,
 • Wejście PTC: Brak,

Obudowa o szerokości 75mm

 • Wymiary: 180 x 75 x 221 mm,

  SoftStart Carlo Gavazzi RSWT 75mm

  SoftStart Carlo Gavazzi RSWT 75mm

 • Napięcie znamionowe: RSWT40: 220-400VAC / RSWT60: 220-600VAC,
 • Prąd znamionowy: 32 / 37 / 45 /55 AAC,
 • Zakres mocy dla napięcia 240VAC: 9 – 15kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 415VAC: 15 – 30kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 480VAC: 18,5 – 30kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 600VAC: 22 – 45kW,
 • Ilość startów na godzinę: 20,
 • Kontrola faz: TAK,
 • Wbudowany by-pass: TAK,
 • Wyjścia przekaźnikowe: 3 szt.,
 • Wejście PTC: 1 szt.,

Obudowa o szerokości 120mm

 • SoftStart Carlo Gavazzi RSWT 120mm

  SoftStart Carlo Gavazzi RSWT 120mm

  Wymiary: 180 x 120 x 221 mm,

 • Napięcie znamionowe: RSWT40: 220-400VAC / RSWT60: 220-600VAC,
 • Prąd znamionowy: 70 / 90 AAC,
 • Zakres mocy dla napięcia 240VAC: 20 – 30kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 415VAC: 37 – 45kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 480VAC: 45 – 55kW,
 • Zakres mocy dla napięcia 600VAC: 55 – 75kW,
 • Ilość startów na godzinę: 20,
 • Kontrola faz: TAK,
 • Wbudowany by-pass: TAK,
 • Wyjścia przekaźnikowe: 3 szt.,
 • Wejście PTC: 1 szt.,