Yaskawa – Moduł zwrotu energii do sieci serii D1000 – podłączenie wielu urządzeń

Moduł zwrotu energii do sieci – Yaskawa D1000 to urządzenie odpowiednie do odzysku energii zarówno w systemach typu „jeden na jeden”, w których jeden napęd falownikowy jest podłączony z jednym urządzeniem D1000, jak również w systemach „jeden do wielu”, gdzie do modułu D1000 podłączono wiele napędów.

Odzysk energii w systemach „jeden na jeden”

Typowymi przykładami systemów typu „jeden na jeden” są takie aplikacje jak:

 • schody ruchome,
 • windy,
 • dźwigi.
 • podnośniki,
 • pompy,
 • wentylatory,
 • prasy,

Zastosowanie modułu Yaskawa serii D1000 w aplikacjach tego typu pozwala na zmiejszenie kosztów energii elektrycznej, oszczędność miejsca oraz redukcję wytwarzanego ciepła dzięki eliminacji rezystorów.

Odzysk energii w systemach „jeden do wielu”

Poza zastosowaniami w prostych systemach typu „jeden na jeden” moduły zwrotu energii Yaskawa D1000 mogą być również z powodzeniem stosowane w rozbudowanych systemach wielourządzeniowych takich jak:

 • nawijarki,
 • systemy transportowe,
 • systemy pakowania,
 • systemy serwonapędów,
 • gniazda zrobotyzowane,

W systemach tego typu energia odzyskana z jednego urządzenia jest rozdzielana w szenie DC modułu D1000 i przekazywana innym urządzeniom, które jej aktualnie potrzebują. Systemy wielourządzeniowe posiadają wszystkie zalety systemów typu „jeden na jeden”, a ponadto zajmują znacznie mniej przestrzeni w porównaniu z kilkoma napędami pracującymi w technologii AFE oraz zapewniają dystrybucję energii z jednego miejsca.

Wielourządzniowy system zwrotu energii do sieci

Moduł Yaskawa D1000 – system wielourządzeniowy

Reklamy

Akcesoria do falowników LENZE i500 – Część 3

Kolejny artykuł z serii poświęconej akcesoriom do falowników marki LENZE serii i500. W tym wpisie na naszym blogu przyjrzymy się filtrom RFI dedykowanym do przemienników częstotliwości LENZE i500.

Filtry RFI stosuje się w celu zapewnienia zgodności aplikacji w której wykorzystuje się falownik z wymaganiami europejskiej normy EN 61800-3 – dotyczącej wpływu zakłóceń elektromagnetycznych na pracę urządzeń.

Środowisko EMC

Norma rozróżnia dwa środowiska w których mogą pracować falowniki:

 • Środowisko pierwsze – budynki mieszkalne i inne bezpośrednio połączone z siecią niskiego napięcia,
 • Środowisko drugie – budynki oraz zakłady przemysłowe nie połączone bezpośrednio z siecią niskiego napięcia,

Ponadto rozróżnia ona 3 kategorie: C1, C2 oraz C3.

Dostępne modele filtrów EMC

Filtr RFI

Filtr RFI

 • I0FAE175B100L0000S – prąd 9A,
 • I0FAE222B100L0000S – prąd 21.8A,
 • I0FAE175B100S0000S – prąd 9A,
 • I0FAE222B100S0000S – prąd 21.8A,
 • I0FAE175F100S0000S – prąd 3.3A,
 • I0FAE222F100S0000S – prąd 7.3A,
 • I0FAE175B100D0000S – prąd 9A,
 • I0FAE222B100D0000S – prąd 21.8A,
 • I0FAE175F100D0000S – prąd 3.3A,
 • I0FAE222F100D0000S – prąd 7.3A,

 

Akcesoria do falowników LENZE i500 – Część 2

W tym artykule opiszemy kolejne dostępne dla falowników LENZE i500 akcesoria, jakimi są dławiki. Urządzenia te pozwalają zmniejszyć wpływ zakłóceń emitowanych przez falownik na pozostałą część sieci zasilającej.

Operacje przełączania tranzystorów w falowniku przyczyniają się do powstawania zakłóceń wysokiej częstotliwości, które przechodzą w przypadku nie zastosowania dławika będą przenosiły się do sieci zasilającej.

Dławiki sieciowe, mogą być używane bez ograniczeń w połączeniu z filtrami RFI. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie dławika wejściowego przyczynia się do zmniejszenia napięcia zasilania falownika. Typowy spadek napięcia na dławiku wynosi około 4% w punkcie znamionowym.

Dostępne modele dławików

Dławik

Dławik


Dławiki 1-fazowe 230/240V:

 • ELN1-0900H005 – Prąd: 5A, Indukcyjność: 9mH,
 • ELN1-0500H009 – Prąd: 9A, Indukcyjność: 5mH,
 • ELN1-0250H018 – Prąd: 18A, Indukcyjność: 25mH,

Dławiki 3-fazowe 400/480V:

 • EZAELN3002B203 – Prąd: 1,5A, Indukcyjność: 19,6mH,
 • EZAELN3002B153 – Prąd: 2A, Indukcyjność: 14,7mH,
 • EZAELN3004B742 – Prąd: 4A, Indukcyjność: 7,35mH,
 • EZAELN3006B492 – Prąd: 6A, Indukcyjność: 4,9mH,

 

Akcesoria do falowników LENZE i500 – Część 1

W tym artykule przedstawimy dostępne dla falowników LENZE serii i500 akcesoria: potencjometr do zadawania częstotliwości wyjściowej, moduł pamięci oraz urządzenie kopiujące moduły pamięci.

Potencjometr

Zewnętrzny potencjometr pozwala na zadawanie częstotliwości wyjściowej falownika, podłącza się go pod wejście analogowe napięciowe. Aktualna wartość częstotliwości nastawiona za pomocą potencjometru jest wyświetlana na ekranie falownika.  Firma Lenze dla przemienników serii i500 oferuje potencjometr wraz z dwoma elementami dodatkowymi:

 • Potencjometr 10 kΩ/1 W – nr zamówienia: ERPD0010K0001W,
 • Pokrętło potencjometru o średnicy 36 mm – nr zamówienia: ERZ0001,
 • Tarcza z podziałką o średnicy 62 mm – nr zamówienia: ERZ0002,
Potencjometr + akcesoria

Potencjometr + akcesoria

Moduł pamięci

Moduł pamięci EPM

Moduł pamięci EPM

Firma Lenze oferuje klientom niezapisane moduły pamięci EPM pozwalające zapisywanie ustawień jednego falownika i przenoszenie ich do drugiego. W celu skopiowania ustawień z jednego modułu do drugiego należy wykorzystać opisany poniżej urządzenie kopiujące.

 • Moduł pamięci – w zestawie 12 sztuk – nr zamówienia: I0MAPA0000000M,

Urządzenie kopiujące moduły pamięci

Urządzenie kopiujące

Urządzenie kopiujące

Urządzenie pozwala na szybkie kopiowanie modułów pamięci firmy LENZE. Moduł wyposażony został w optyczną sygnalizacją informującą o aktualnym przebiegu procesu kopiowania.

Nr zamówienia: EZAEDE1001

 

Falowniki Lenze i510 – przegląd dostępnych funkcji

W artykule przedstawimy najważniejsze funkcje i właściwości falowników LENZE serii i510 podzielone według ich rodzaju – np. funkcje sterowania napędem, funkcje silnikowe, funkcje aplikacyjne, funkcje monitoringu pracy przemiennika, funkcje diagnostyczne oraz sieciowe.

Sterowanie silnikiem

 • Sterowanie skalarne V/f z charakterystyką liniową lub kwadratową,
 • Sterowanie bezczujnikowe wektorowe (SLVC),
 • Funkcje oszczędzania energii (VFCeco),

Funkcje silnikowe

 • Lotny start,
 • Kompensacja poślizgu,
 • Hamowanie DC,
 • Pomijanie częstotliwości,
 • Automatyczna identyfikacja parametrów silnika,
 • Podbijanie napięcia,

Funkcje aplikacyjne

 • Regulator procesowy,
 • Możliwość konfiguracji własnego menu najcześciej wykorzystywanych funkcji przez użytkownika,
 • S-kształtne rampy przyśpieszania,
 • Potencjometr silnika,
 • Elastyczna konfiguracja wejść / wyjść cyfrowych,
 • Kontrola dostępu,
 • Automatyczny restart,
 • Sekwencer

Monitoring

 • Zwarcie
 • Doziemienie,
 • Przeciążenie falownika,
 • Przeciążenie silnika,
 • Zanik fazy,
 • Utyk silnika,
 • Przekroczenie maksymalnego prądu silnika,
 • Przekroczenie maksymalnego momentu silnika,
 • Monitoring prędkości silnika,
 • Utrata obciążenia,

Diagnostyka

 • Pamięć historii błędów,
 • Logi pracy napędu,
 • Informacja o stanie falownika za pomocą diód LED,
 • Angielski i niemiecki język menu,

Sieć

 • CANopen
 • Modbus
Falownik LENZE i510 - funkcje

Falownik LENZE i510 – funkcje

Ciekawostka – wymagania dla kabli silnikowych i zasilających w USA

W tym artykule jako ciekawostkę przedstawimy wymagania dla kabli silnikowych stosowanych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Kable silnikowe

Na terenie USA jako kable silnikowe należy stosować kable typu MC o pancerzu ciągłym z falistego aluminium z uziemieniem symetrycznym lub z ekranowaniem (przykładowe nazwy handlowe kabli silnikowych typu MC: „Philsheath”, „Gardex”, „CLX”).

Kable zasilające

W przypadku kabli zasilających wymogiem jest aby miały one znamionową temperaturę pracy równą 75 stopniom Celsjusza, co odpowiada 167 stopniom Fahrenheita. Kable spełniające te wymagania są dostarczane między innymi przez producentów: Belden, LAPPKABEL oraz Pirelli.

Kanały kablowe

Należy prowadzić osobne kanały kablowe dla kabla silnikowego, zasilającego, kabla rezystora hamowania oraz przewodów sterujących. Dodatkowo w jednym kanale kablowym nie należy prowadzić więcej niż jednego okablowania silnika od więcej niż jednego napędu.

Kable silnikowe i zasilające

Kable silnikowe i zasilające

Dobór kabli zasilających do falowników ABB ACS150

Poza doborem odpowiednich zabezpieczeń w postaci rozłączników izolacyjnych, zabezpieczeń zwarciowych i nadmiarowo prądowych – opisanym tutaj, równie istotną kwestią jest dobór odpowiedniego okablowania zarówno zasilającego falownik, kabli silnikowych, jak również przewodów sterujących. W tym artykule zajmiemy kwestią doboru przewodów zasilających falownik.

Najważniejsze zasady i zalecenia doboru przewodów zasilających:

 • Prawidłowe zwymiarowanie kabla zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, tak aby przenosił prąd obciążenia,
 • Maksymalna temperatura pracy ciągłej kabla powinna wynosić co najmniej 70 stopni Celsjusza,
 • Przekrój poprzeczny przewodu ochronnego PE musi być taki sam jak przekrój poprzeczny przewodu fazowego,
 • Kable o napięciu pracy 600VAC są dopuszczalne dla napięcia do 500VAC,
 • W celu spełnienia wymagań EMC dla oznaczeń CE oraz C-tick należy użyć symetrycznego kabla ekranowanego,
 • Dopuszcza się stosowanie kabli 4-przewodowych (trzy przewody fazowe i przewód ochronny), jednak w celu redukcji zakłóceń elektromagnetycznych oraz redukcji prądów łożyskowych, a tym samym zużycia łożysk zaleca się stosowanie symetrycznych kabli ekranowanych,
Kabel zasilający do falownika

Kabel zasilający do falownika

Falowniki ABB ACS150 – zalecane zabezpieczenia

Możemy rozróżnić kilka typów urządzeń służących do zabezpieczenia i ochrony instalacji elektrycznej, w której pracuje falownik.

Rozłączniki izolacyjne

Falownik ABB

Falownik ABB

Pierwszym z nich to urządzenia odłączające zasilanie. Są one montowane pomiędzy źródłem zasilania a przemiennikiem i obsługiwane manualnie. Zgodnie z obowiązującymi normami takie urządzenie musi posiadać możliwość zablokowania w pozycji otwartej – odcinając napięcie w pozostałej części instalacji, dzięki temu można w bezpieczny sposób przeprowadzić wymagana prace instalacyjne, modernizacyjny oraz przeglądy techniczne.

Na terenie UE w celu spełnienia wymogów Dyrektywy Maszynowej urządzenie odłączające mu być zgodne ze standardem EN 60204-1. Do takich urządzeń możemy zaliczyć m.in.:

 • rozłącznik izolacyjny użytkownika typu AC-23B (norma EN 60947-3)
 • rozłącznik posiadający pomocniczy styk, którego zadaniem jest uruchomienie urządzenia rozłączającego obwód przed otwarciem głównego styku rozłącznika (norma EN 60947-3),
 • wyłącznik dla rozłączania obwody zgodny z EN 60947-2

Zabezpieczenia zwarciowe kabla zasilającego

Dla ochrony zwarciowej kabla sieciowego stosuje się bezpieczniki dobrane zgodnie z lokalnymi przepisami bezpieczeństwa, o odpowiednim napięciu wejściowym oraz dostosowane do prądu znamionowego napędu.

Czas zadziałania bezpieczników musi wynosić poniżej 0,5 sekundy. W celu jego weryfikacji należy przeprowadzić odpowiednie pomiary.

 

Chłodzenie szaf sterujących

Poza doborem odpowiednich elementów wyposażenia szafy sterowniczej takich jak rozłączniki izolacyjny, wyłączniki nadpądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, sterowniki plc, przekaźniki, styczniki, falowniki czy softstarty należy również zadbać o prawidłowe chłodzenie wnętrza szafy sterującej.

Szafy sterujące

Szafy sterujące

Zamontowane w jej wnętrzu urządzenia w szczególności przemienniki częstotliwości oraz softstarty wytwarzają duże ilości ciepła, które należy skutecznie odprowadzić. Przyjmuje się że sprawność tych urządzeń wynosi około 90%, co oznacza że 10% ich mocy nominalnej to straty ciepła. Dla falownika o mocy 15kW i sprawności 90% straty będą wynosiły 1,5kW – to tak jakby we wnętrzu szafy zamknąć pracującą suszarkę do włosów. Bez odpowiedniej wentylacji będzie miało to katastrofalne skutki dla urządzeń i elementów elektronicznych zamontowanych w szafie.

W przypadku szaf metalowych część energii cieplnej wytwarzanej przez falownik jest odprowadzana, przez dobrze przewodzącą ciepło metalową obudowę, jednak w wielu przypadkach takie rozwiązanie może być nie wystarczające. Większy problem powstaje wówczas gdy falownik został zamontowanych, w szafie wykonanej z tworzywa sztucznego, która nie oferuje tak dobrej przewodności cieplnej. W takich przypadkach należy się zastanowić nad zainstalowaniem dodatkowego chłodzenia w postaci wentylatorów wymuszających obieg powietrza wewnątrz szafy lub ewentualnie w przypadku większych szaf – klimatyzatora.

Przykład praktycznego rozwiązania problemu wentylacji szafy sterującej w zapylonym środowisku można znaleźć na forum portalu Falowniki24.info.pl – przytoczę tutaj jeden z postów użytkownika oferującego konkretne rady dotyczące tej kwestii:

Jeśli priorytetem jest szczelność, to trzeba zrobić szczelnie. Falownik ma czujnik temperatury radiatora i krzywdy nie da sobie zrobić. Najwyżej się wyłączy.
Aby nie dawać wentylatora do skrzynki, a zapewnić wymianę powietrza – można przegrodzić skrzynkę falownika poziomą ścianką z pianki, blachy czy tworzywa w ten sposób, aby wlot do wiatraczka falownika (na jego spodzie) znalazł się pod przegrodą, a wylot (góra radiatora) – nad nią. W obu częściach powinny znaleźć się dziurki do atmosfery zewnętrznej. W ten sposób unikniemy jałowego mieszania ciepłego powietrza w skrzynce. To, co zassie wentylator falownika przez dolne otwory skrzynki, będzie musiało ulecieć przez górne. Oczywiście te górne nie muszą być w górnej ściance, lepiej w bocznej, zakryte daszkiem.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Falowniki24.info.pl

Falowniki TECO E510

Na temat falowników TECO pisaliśmy już w artykule „Falowniki TECO – przegląd„, w którym również krótko wspomnieliśmy o falownikach serii E510 tej firmy. Teraz jednak chcielibyśmy dokładniej przyjrzeć się wspomnianej serii przemienników i lepiej poznać jej możliwości oraz oferowane funkcje.

Seria przemienników częstotliwości TECO E510

Falownik TECO serii E510

Falownik TECO serii E510

Urządzenia serii E510 to uniwersalne przemienniki częstotliwości oferujące możliwość bezczujnikowego sterowania wektorowego. Falowniki te dostępne są w dwóch wersjach wykonania obudowy:

 • Standardowa obudowa o stopniu szczelności IP20 (NEMA 1) przeznaczona do zastosowania w branży tekstylnej, drzewnej, sterowaniu maszynami, przeróbce metali, branży narzędziowej, pakowaniu i oznaczaniu, branży spożywczej oraz branży HVAC
 • Obudowa o stopniu szczelności IP66 (NEMA 4X) przeznaczona do zastosowania w branży spożywczej, w której występuje wilgotne środowisko, branży tekstylnej w celu ochrony przemiennika przed wysoką temperaturą występującą np. podczas farbowania, branży petrochemicznej chroniąc przez korozją oraz branży drzewnej, gdzie występuje wysoki stopień zapylenia

Przemienniki E510 dostępne są w zakresie mocy od 0,4 do 18,5kW:

 • 0,4kW .. 2,2kW – dla wersji zasilanej 1-fazowo napięciem 1x230V
 • 0,4kW .. 15kW – dla wersji zasilanej 3-fazowo napięciem 3x230V
 • 0,75kW .. 18,5kW – dla wersji zasilanej 3-fazowo napięciem 3x400V

Właściwości falowników E510

Producent wyposażył falowniki E510 w zaawansowany 32-bitowy procesor RISC, filtr RFI spełniający wymogi normy IEC/EN 61800-3, tranzystor hamowania, funkcjonalność sterownika PLC, regulator PID z 4 trybami kontroli, obsługę bezpiecznego wyłączenia momentu (STO ang. Safe Torque Off) oraz port RJ45 pozwalający na przyłączenie do sieci przemysłowej i komunikację z wykorzystaniem protokołu MODBUS RTU/ASCII.

Funkcje oferowane przez falowniki TECO E510

 • Moment startowy 150% już przy częstotliwości 1Hz,
 • Wyciszenie pracy silnika dzięki funkcji soft PWM,
 • zaimplementowane funkcje bezpieczeństwa – bezpieczne wyłączenie momentu (STO),
 • tryb pożarowy,
 • funkcja regulatora PID dla pomp oraz wentylatorów,
 • możliwość realizacji funkcji logicznych, licznikowych, timerów oraz komparatorów przez falownik dzięki wbudowanej funkcjonalności prostego sterownika PLC,
 • możliwość regulacji częstotliwości nośnej zależnie od temperatury

Ponadto dla falowników serii E510 producent – firma TECO przygotowała darmowy pakiet oprogramowania pozwalający na analizę i konfigurację pracy przetwornicy częstotliwości.