Tag Archives: instalacje elektryczne

Dobór kabli zasilających do falowników ABB ACS150

Poza doborem odpowiednich zabezpieczeń w postaci rozłączników izolacyjnych, zabezpieczeń zwarciowych i nadmiarowo prądowych – opisanym tutaj, równie istotną kwestią jest dobór odpowiedniego okablowania zarówno zasilającego falownik, kabli silnikowych, jak również przewodów sterujących. W tym artykule zajmiemy kwestią doboru przewodów zasilających falownik.

Najważniejsze zasady i zalecenia doboru przewodów zasilających:

 • Prawidłowe zwymiarowanie kabla zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi, tak aby przenosił prąd obciążenia,
 • Maksymalna temperatura pracy ciągłej kabla powinna wynosić co najmniej 70 stopni Celsjusza,
 • Przekrój poprzeczny przewodu ochronnego PE musi być taki sam jak przekrój poprzeczny przewodu fazowego,
 • Kable o napięciu pracy 600VAC są dopuszczalne dla napięcia do 500VAC,
 • W celu spełnienia wymagań EMC dla oznaczeń CE oraz C-tick należy użyć symetrycznego kabla ekranowanego,
 • Dopuszcza się stosowanie kabli 4-przewodowych (trzy przewody fazowe i przewód ochronny), jednak w celu redukcji zakłóceń elektromagnetycznych oraz redukcji prądów łożyskowych, a tym samym zużycia łożysk zaleca się stosowanie symetrycznych kabli ekranowanych,
Kabel zasilający do falownika

Kabel zasilający do falownika

Reklamy

Chłodzenie szaf sterujących

Poza doborem odpowiednich elementów wyposażenia szafy sterowniczej takich jak rozłączniki izolacyjny, wyłączniki nadpądowe, wyłączniki różnicowo-prądowe, sterowniki plc, przekaźniki, styczniki, falowniki czy softstarty należy również zadbać o prawidłowe chłodzenie wnętrza szafy sterującej.

Szafy sterujące

Szafy sterujące

Zamontowane w jej wnętrzu urządzenia w szczególności przemienniki częstotliwości oraz softstarty wytwarzają duże ilości ciepła, które należy skutecznie odprowadzić. Przyjmuje się że sprawność tych urządzeń wynosi około 90%, co oznacza że 10% ich mocy nominalnej to straty ciepła. Dla falownika o mocy 15kW i sprawności 90% straty będą wynosiły 1,5kW – to tak jakby we wnętrzu szafy zamknąć pracującą suszarkę do włosów. Bez odpowiedniej wentylacji będzie miało to katastrofalne skutki dla urządzeń i elementów elektronicznych zamontowanych w szafie.

W przypadku szaf metalowych część energii cieplnej wytwarzanej przez falownik jest odprowadzana, przez dobrze przewodzącą ciepło metalową obudowę, jednak w wielu przypadkach takie rozwiązanie może być nie wystarczające. Większy problem powstaje wówczas gdy falownik został zamontowanych, w szafie wykonanej z tworzywa sztucznego, która nie oferuje tak dobrej przewodności cieplnej. W takich przypadkach należy się zastanowić nad zainstalowaniem dodatkowego chłodzenia w postaci wentylatorów wymuszających obieg powietrza wewnątrz szafy lub ewentualnie w przypadku większych szaf – klimatyzatora.

Przykład praktycznego rozwiązania problemu wentylacji szafy sterującej w zapylonym środowisku można znaleźć na forum portalu Falowniki24.info.pl – przytoczę tutaj jeden z postów użytkownika oferującego konkretne rady dotyczące tej kwestii:

Jeśli priorytetem jest szczelność, to trzeba zrobić szczelnie. Falownik ma czujnik temperatury radiatora i krzywdy nie da sobie zrobić. Najwyżej się wyłączy.
Aby nie dawać wentylatora do skrzynki, a zapewnić wymianę powietrza – można przegrodzić skrzynkę falownika poziomą ścianką z pianki, blachy czy tworzywa w ten sposób, aby wlot do wiatraczka falownika (na jego spodzie) znalazł się pod przegrodą, a wylot (góra radiatora) – nad nią. W obu częściach powinny znaleźć się dziurki do atmosfery zewnętrznej. W ten sposób unikniemy jałowego mieszania ciepłego powietrza w skrzynce. To, co zassie wentylator falownika przez dolne otwory skrzynki, będzie musiało ulecieć przez górne. Oczywiście te górne nie muszą być w górnej ściance, lepiej w bocznej, zakryte daszkiem.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Falowniki24.info.pl

Zasilacze Mean Well serii DRT

Trójfazowe, jedno-wyjściowe zasilacze impulsowe Mean Well DRT  dostępne w zakresie mocy od 240, przez 480 do 960W. Napięcie wyjściowe opisywanych urządzeń w zależności od modelu wynosi 24 lub 48V DC, zaś napięcie wejściowe 3 x 340 .. 550V AC.

Zasilacze przystosowane do pracy w warunkach przemysłowych w temperaturze otoczenia od -20 do +70 stopni Celsjusz, posiadają wbudowane zabezpieczenia chroniące je przed przeciążenie, zwarciem, przegrzaniem oraz przepięciem.

Na swoje urządzenia producent udziela 3-letniej gwarancji.

Dostępne modele zasilaczy Mean Well serii DRT:

 • Mean Well DRT-240-24 (moc: 240W, napięcie wyjściowe 24VDC),
 • Mean Well DRT-240-48 (moc: 240W, napięcie wyjściowe 48VDC),
 • Mean Well DRT-480-24 (moc: 480W, napięcie wyjściowe 24VDC),
 • Mean Well DRT-480-48 (moc: 480W, napięcie wyjściowe 48VDC),
 • Mean Well DRT-960-24 (moc: 960W, napięcie wyjściowe 24VDC),
 • Mean Well DRT-960-48 (moc: 960W, napięcie wyjściowe 48VDC),
Zasilacze Mean Well serii DRT

Zasilacze Mean Well serii DRT

Przetwornice napięcia 12/230V – porównanie

W dzisiejszym wpisie porównamy ze sobą dwie przetwornice napięcia 12 / 230V, pierwszą przetwornicą biorącą udział w naszym porównaniu będzie przetwornica Volt Sinus 1000, zaś drugą przetwornica  Mean Well TS-400  – jako kryterium doboru przetwornic to naszego porównania wybrane zostało kryterium ceny, co oznacza że będziemy ze sobą porównywać dwa urządzenia dostępne w podobnej cenie – pierwszą przetwornice udało nam się znaleźć na stronie sklepu SklepFalowniki.pl w cenie 627 zł brutto, zaś drugą na stronie sklepu SklepElektryka24.pl w cenie około 607 zł brutto.

Przetwornica Volt Sinus 1000

Przetwornica VOLT SINUS 1000

Przetwornica VOLT SINUS 1000

W cenie 627 zł brutto dostajemy przetwornicę 12/230V o mocy obciążenia ciągłego 750W i mocy maksymalnej dostępnej w czasie 10 minut – 1000W. Istotną zaletą tego modelu przetwornicy jest wytwarzanie na wyjściu napięcia przemiennego o przebiegu sinusoidalnym, czyli identycznego do tego, które występuje w sieci elektroenergetycznej, co pozwala na zasilanie z przetwornicy Volt Sinus urządzeń wyposażonych w silniki oraz transformatory (obciążenia indukcyjne oraz pojemnościowe), które nie mogły by być zasilane bezpośrednio ze standardowej przetwornicy generującej na wyjściu przebieg sinusoidy modyfikowanej.

Zakres napięcia wejściowego dla tej przetwornicy powinien zawierać się w przedziale od 11 do 15 VDC, co pozwoli jej na generowanie napięcia wyjściowego w zakresie od 220 do 240 VAC o częstotliwości 50/60Hz +/- 0,5Hz. Deklarowana przez producenta sprawność przetwornicy wynosi co najmniej 92%. Model Volt Sinus 1000, podobnie jak inne przetwornice serii został wyposażony w szereg zabezpieczeń chroniących zarówno przetwornice, jak i podłączone urządzenia i akumulator przed uszkodzeniem – przykładami zainstalowanych w przetwornicy zabezpieczeń są m.in: zabezpieczenie przeciążeniowe skutkujące automatycznym wyłączeniem przetwornicy przy przekroczeniu obciążenia powyżej 120% IPS, zabezpieczenie przed zwarciem oraz zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem akumulatora.

Przetwornica Mean Well TS-400

Przetwornica Mean Well TS-400

Przetwornica Mean Well TS-400

Za cenę 607 zł brutto dostępna jest również przetwornica firmy Mean Well model TS-400 o nominalnej mocy wyjściowej równej 400W, a więc prawie o połowę niższej od nominalnej mocy przetwornicy firmy Volt oraz mocy szczytowej równej 800W. Podobnie jak produkt firmy VOLT również przetwornica Mean Well na swoim wyjściu oferuje przebieg napięcia w postaci czystej sinusoidy.

Deklarowana przez producenta sprawność przetwornicy wynosi 86%, a więc jest nieco niższa niż w przypadku wcześniej opisywanego urządzenia, jednak sporą zaletą przemawiającą za wybór przetwornicy marki Mean Well jest oferowana przez producenta 3-letnia gwarancja. W celu zwiększenia niezawodności i bezpieczeństwa stosowania przetwornicy również w tym przypadku producent wyposażył ją w szereg zabezpieczeń takich jak – zabezpieczenie wejścia przed odwrotną polaryzacją, zabezpieczenie nadnapięciowe, przed rozładowaniem akumulatora, zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe oraz termiczne.

Urządzenia elektryczne – podłączenie – dobre praktyki

Dzisiejszy wpis będzie dotyczył zasad i dobrych praktyk jakie należy stosować przy podłączaniu urządzeń elektrycznych, w tym falowników.

Zasada 1.

Zewnętrzne osłony przewodów podłączonych do urządzeń elektrycznych, mogą być usunięte jedynie z części przewodu, który po podłączeniu do urządzenia będzie niedostępny, zaś pojedyncza żyła przewodu powinna zostać pozbawiona izolacji jedynie na części, która będzie połączona z zaciskiem.

Zasada 2.

Niewykorzystane żyły przewodu, które zostały wprowadzone do odbiornika należy unieruchomić oraz zaizolować. Żyły wielodrutowe należy zaopatrzyć w tulejki zaciskowe lub oblutować.

Zasada 3.

Żyła przewodu ochronnego powinna być dłuższa od pozostałych żył, co zapewni w przypadku powstania naprężenia przewodu odłączenie tej żyły od zacisków jako ostatniej.

Zasada 4.

Wtyczek wyposażonych w styk ochronny nie należy przyłączać do przewodów oraz gniazd pozbawionych takiego styku.

Zasada 5.

Wszelkiego rodzaju przedłużacze, rozdzielacze muszą być wyposażone w przewód ochronny PE i odpowiednie styki.

Zasada 6.

Instalując gniazdo wtyczkowe w sieci TN-C przewód ochronno-neutralny należy najpierw podłączyć do styku ochronnego a następnie wykonać mostek do zacisku neutralnego (nie odwrotnie!).

Podłączenie silnik - falownik

Podłączenie przewód silnik – falownik

Wyłączniki różnicowo-prądowe

Wyłączniki różnicowo-prądowe służą do ochrony przed porażeniem prądem przy dotyku bezpośrednim lub pośrednim. Wyłączniki te wyposażone są w człon pomiarowy różnicowoprądowy oraz człon wyłączający, który powoduje samoczynne odłączenie zasilania w warunkach wystąpienia nadmiernego prądu doziemnego. Istota działania wyłączników różnicowo-prądowych polega na pomiarze prądu wpływającego przewodami fazowymi i wypływającego przewodem neutralnym. Suma prądów wtedy wynosi zero (instalacji działającej poprawnie). W przypadku awarii, część prądu, który jest większy niż prąd różnicowy (znamionowy prąd wyłącznika) przepływa do ziemi przez obudowę przez co następuje wyłączenie zasilania.

W ofercie sklepFalowniki znajdują się wyłączniki LS  2- oraz 4-polowe, w zależności od wykonania na prądy od 25A do 63A o prądach różnicowych 15mA, 30mA, 100mA oraz 300mA – co pozwala na łatwy dobór do instalacji. Oferta obejmuje także wyłączniki różnicowo-prądowe z członem nadprądowym.